Instalacje
elektryczne

Obsługujemy klientów indywidualnych
oraz firmy w systemie :
- stałym (umowa współpracy)
- jednorazowo.

Instalacje Elektryczne


Firma wykonuje instalacje elektryczne w takich obiektach jak:

mieszkania, budynki jedno i wielorodzinne, firmy, obiekty handlowe, szkoły, obiekty medyczne oraz zakłady przemysłowe w następującym zakresie :

- nowe instalacje elektryczne,
- modernizacje i remonty istniejących instalacji elektrycznych,
- przyłącza budowlane i docelowe,
- instalacje oświetleniowe,
- instalacje systemów przeciwoblodzeniowych,
- zabudowy i modernizacje tablic elektrycznych,
- instalacje przepięciowe, wyrównawcze i uziemiające,
- instalacje dedykowanej sieci komputerowej,
- montaż automatyki przemysłowej,
- montaż czujników temperatury, dymu, tlenku węgla, gazu, zalania wraz z możliwością powiadamiania przez GSM.
- systemy zasilania bezprzerwowego,
- obsługa agregatów prądotwórczych,
- montaż osprzętu elektrycznego,
- naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej,

Wykonujemy powykonawcze i okresowe pomiary instalacji elektrycznej w zakresie:

- rezystancji izolacji,
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- impedancji pętli zwarcia,
- badanie ochronników przepięciowych,
- ustalanie kolejności faz,
- ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
- badanie obciążeń linii zasilających,
- pomiary mocy, prądów, napięć,
- badanie elektronarzędzi.

Zapraszam do kontaktu : 512 221 874