Instalacje
odgromowe

Instalacje Odgromowe- przygotowanie wykopów dla potrzeb uziomów,
- montaż uziomów otokowych,
- montaż uziomów fundamentowych,
- montaż uziomów szpilkowych do celów ochronnych,
- montaż zwodów poziomych i pionowych,
- montaż przewodów odprowadzających,
- zabudowa złącz kontrolno-pomiarowych,
- wykonywanie pomiarów instalacji odgromowej wraz z opracowaniem protokołów.

Materiały wykorzystywane do wykonania instalacji odgromowej:


FeZn - Stal ocynkowana
Cu - Miedź
Al - Aluminium

Zapraszam do kontaktu : 512 221 874